Srpski - English

Search

OBAVEŠTENJA O PROGRAMSKOJ SARADNJI

PRIJATELJI SALONA STRIPA 2017.

MEĐUNARODNI SALON STRIPA SKC BEOGRAD, kao najsveobuhvatniji projekat devete umetnosti kod nas, profiliše strategiju umrežavanja svih relevantnih činilaca iz sveta stripa i srodnih medija kao PRIJATELJA SALONA u zajedničku inicijativu nagrađivanja najtalentovanijih i najboljih strip autora, učesnika konkursa tekućeg festivala.
PRIJATELJI SALONA mogu biti strip izdavači, antikvari i firme iz sveta devete umetnosti i srodnih umetničko–tehničkih disciplina.
Prijavljivanje ZA DOGOVOR oko saradnje se vrši do 12. juna 2017. slanjem e-mejla na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa naznakom PRIJAVA ZA PRIJATELJA SALONA STRIPA 2017. U mejlu je potrebno navesti ime i kontakt adresu, kao i opis  predviđenih nagrada, po karakteru delatnosti (poklon izdanja, objavljivanje radova, stručni kursevi i sl.).

PRIJATELJ SALONA preuzima obavezu da:
-    formira svoj žiri za ocenjivanje radova takmičara sa konkursa Salona koje će se održati u nedelju 27. avgusta 2017. od 11:00 (U žiri se ne mogu delegirati članovi organizacionog tima Salona);
-    donese predviđene nagrade organizatoru Salona do 5. septembra 2017, radi uvođenja u protokol za ceremoniju svečanog otvaranja Salona;
-    u istom roku obavesti organizacioni tim da li želi da lično uruči nagradu dobitniku na svečanom otvaranju Salona, 28. septembra 2017. od 20:00;
-    ukoliko nagrađeni autor nije prisutan na svečanom otvaranju, dostavi nagradu dobitniku najkasnije do 15. oktobra 2017;
-    ukoliko nagrada uključuje objavljivanje rada, obavesti dobitnika o terminu objavljivanja najkasnije do 02. октобра 2017. i naknadno mu dostavi najmanje tri primerka izdanja.

ORGANIZATOR FESTIVALA obezbeđuje PRIJATELJIMA SALONA:
-    promotivni prostor za isticanje logotipa na mestima predviđenim za tu namenu tokom trajanja Salona (plakati, bilbord, baner, press wall, press materijal, katalog);
-    mesto na berzi tokom trajanja Salona;
-    pominjanje PRIJATELJA SALONA u zvaničnom obraćanju na press konferenciji i svečanom otvaranju.


BERZA STRIPA 2017.

BERZA STRIPA je programski segment MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA koji se odvija u kontekstu afirmisanja domaćeg strip izdavaštva i strategije ponovnog uspostavljanja komunikacije između stripa kao medija i najšire čitalačke publike.
Ovaj segment programa je zasnovan na promociji najaktuelnijih domaćih izdanja i antikvarnih stripova vezanih za tematski koncept tekućeg festivala.
Pravo učešća na berzi stripa imaju:
-    Dobitnici priznanja Salona stripa za najbolje domaće izdavače 2016/17;
-    Učesnici programa Salona stripa 2017;
-    Prijatelji Salona stripa 2017.